private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int[] arr = { 500, 250, 125 };
int n = arr.Length;
MessageBox.Show(findGCD(arr, n).ToString());
}

static int gcd(int a, int b)
{
if (a == 0)
return b;
return gcd(b % a, a);
}

static int findGCD(int[] arr, int n)
{
int result = arr[0];
for (int i = 1; i < n; i++) { result = gcd(arr[i], result); if (result == 1) { return 1; } } return result; }

								

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir