private static int Minimum_Length = 6;
    private static int Upper_Case_length = 1;
    private static int Lower_Case_length = 1;
    private static int NonAlpha_length = 1;
    private static int Numeric_length = 1;

    public static bool IsValid(string Password)
    {
      if (Password.Length < Minimum_Length)
        return false;
      if (UpperCaseCount(Password) < Upper_Case_length)
        return false;      
      if (NumericCount(Password) < Numeric_length)
        return false;
      if (LowerCaseCount(Password) < Lower_Case_length)
        return false;
      if (NonAlphaCount(Password) < NonAlpha_length)
        return false;
      return true;
    }

    private static int UpperCaseCount(string Password)
    {
      return Regex.Matches(Password, "[A-Z]").Count;
    }
    private static int LowerCaseCount(string Password)
    {
      return Regex.Matches(Password, "[a-z]").Count;
    }
    private static int NumericCount(string Password)
    {
      return Regex.Matches(Password, "[0-9]").Count;
    }
    private static int NonAlphaCount(string Password)
    {
      return Regex.Matches(Password, @"[^0-9a-zA-Z\._]").Count;
    }


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir